Coaching na letselschade

Kiezen voor kansen

Rouw bij letselschade

Door het verlies van gezondheid en de daaruit vloeiende verliezen op onder andere werkgebied, ontstaat vrijwel altijd rouw. De gevolgen van deze rouw doen in veel gevallen hersteltrajecten stagneren. Veel mensen in rouw ervaren, naast diverse andere klachten, vooral lusteloosheid, vermoeidheid en concentratieproblemen. Verdere ontwikkeling stagneert door de angst om opnieuw verlies te lijden.

Herken je dit?

 • Je voelt je moe, uitgeput en zinloos.
 • Je hebt moeite om je te concentreren.
 • Je voelt je niet gehoord of gezien.
 • Je zou zo graag erkenning krijgen voor het leed dat je is aangedaan.
 • Het lijkt wel of niemand snapt hoeveel er sinds het ongeluk veranderd is in je leven.
 • Er spelen bij jou, naast verlies van gezondheid, meerdere verliezen.
 • Je proces blokkeert en je weet niet waardoor.
 • Je bent enorm boos om alles wat je is aangedaan en je projecteert je woede op hen die jou het meest dierbaar zijn.
 • Je schaamt je zo voor hoe het met je gaat, dat je met bijna niemand erover wil praten. Het is een groot geheim.
 • Terwijl je verwacht dat je verdrietig zou zijn over je situatie, ben je in je hoofd veel bezig met het verlies van bijvoorbeeld je vader of moeder. En dat is al zo lang geleden gebeurd.

En lijkt het je heerlijk als

 • Je je gehoord en gezien voelt?
 • Je erkenning krijgt voor het leed dat je is overkomen?
 • Je je boosheid en weerstand kan ombuigen in een positievere kijk op jouw situatie?
 • Je niet meer achterom kijkt en open staat voor nieuwe kansen?
 • Je zelf actief met jouw toekomst aan de slag gaat?
 • Jij het heft in eigen handen neemt en actief met jouw toekomst aan de slag gaat?
 • Je weer ziet dat jouw toekomst zin kan hebben?

Casus Bianca

Bianca heeft al een flinke tijd geleden een ernstig ongeval gehad.
Zij wordt sinds 4 jaar begeleid door een reintegratiedeskundige. Die is erg enthousiast en positief naar haar toe, maar merkt dat juist dan ‘de rem erop gaat’.
Bianca komt lusteloos/apathisch over.
De reintegratiedeskundige vraagt zich af waarom Bianca de vele lijntjes die zij toewerpt niet oppakt.
Bianca praat niet graag over haar problemen en sluit zich af voor het psychische deel hiervan.
Contact verloopt op dit gebied moeizaam. Er mag ook geen contact opgenomen worden met de behandelaars.

Mijn visie

Door het verlies van gezondheid en de daaruit vloeiende verliezen op onder andere werkgebied, ontstaat vrijwel altijd rouw. De gevolgen van deze rouw laat in veel gevallen een hersteltraject stagneren. Veel mensen in rouw ervaren, naast diverse andere klachten, vooral lusteloosheid, vermoeidheid en concentratieproblemen. Verdere ontwikkeling stagneert door de angst om opnieuw verlies te lijden.

Soms is een verlies is te pijnlijk, te confronterend om op een constructieve manier mee om te kunnen gaan. Het proces staat dan stil. Dit heet ‘gestolde rouw’. Om de gestolde rouw te ‘ontdooien’ is er warmte, veiligheid en aandacht nodig. Zo kunnen gevoelens gaan stromen en ontladen. Pas dan komt er ruimte om opnieuw te vertrouwen.

Casus Sjoerd

Sjoerd voelt zich na zijn ongeval op het werk door zijn werkgever niet gezien of gehoord. Dat maakt hem erg boos en negatief over zijn werkgever. Onder deze boosheid zit grote teleurstelling.
Sjoerd heeft veel weerstand tegen verandering.
De gevoelens van verlies zijn bij Sjoerd onvoldoende herkend en doorleeft. Dit werkt stagnerend. Sjoerd heeft een praktische manier van begeleiding nodig. Iemand die aansluit op zijn leefwereld en zijn niveau. Gehoord worden en erkenning krijgen voor zijn situatie is erg belangrijk.

Het uiten van zijn boosheid tegen een onpartijdige partij lijkt hem te helpen. Na het uiten van alle frustratie denkt Sjoerd positiever en komt hij met oplossingen.

Plan van aanpak

We verkennen de impact van het ongeval, de emoties die daarbij horen en de te maken keuzes.
In de begeleiding staan we stil bij het loslaten van de oude situatie van voor het ongeval en het doorleven van gevoelens van verlies. Als laatste stap staan we stil bij zingeving. Na deze begeleiding is de kandidaat mentaal klaar om zijn nieuwe baan te vinden. De verliescoaching van Kiezen voor Kansen is erop gericht dat iemand weer met hernieuwd enthousiasme aan de slag gaat.

De cliente is sneller in staat volgende stappen te nemen richting een nieuwe baan of levensinvulling. Wij ervaren dat de kandidaat eerder ruimte heeft om kansen te kunnen gaan zien en sneller het heft weer in eigen handen neemt.

Omdat dit vaak moeilijke onderwerpen zijn, heb ik diverse opdrachten ontwikkeld waardoor het gesprek sneller in gang kan worden gezet en we sneller tot de kern komen.

Ik verwacht dat iemand meer kans op eventueel herstel heeft, als hij/zij mentaal
sterker wordt en beter in zijn/haar vel zit. Inhoudelijk gaan we aan de slag met alle belemmeringen die het herstel van gezondheid in de weg staan.
Met diverse opdrachten en gesprekstechnieken, zal een cliënt beetje bij beetje kunnen
‘ontdooien’. Langzaamaan kan er dan ruimte komen om op een andere manier om te
gaan met zijn/haar lichamelijk herstel.

Coaching van verlies gericht naar herstel gericht

Mijn motto is ‘in de vertraging zit de versnelling’, waarbij ik echte aandacht, contact, respect, veiligheid en vertrouwen voorwaarden vind voor de wijze waarop ik mensen begeleid.
Ik heb persoonlijke aandacht, ben praktijkgericht, probeer uit te dagen, communiceer helder, ben open en verbindend.
Ik stem altijd af op de behoeften van mijn client.

Kracht van de begeleiding

In de begeleiding van Kiezen voor Kansen geef ik je persoonlijke aandacht. Samen gaan we op zoek wat jij nodig hebt om weer de touwtjes in handen te nemen. Ik stem mijn gesprekken altijd af op mijn klant. Op jou dus!
Dit betekent dat je maatwerk krijgt.
Met verschillende gesprekken en diverse opdrachten gaan we aan de slag. Hou je van praktisch, dan pakken we het vooral praktisch aan.
Samen ontdekken we hoe we jou verder kunnen helpen.

Wie is Marieke?

Kernwoorden die belangrijk zijn in mijn leven en mijn werk zijn: aandacht, openheid, respect, gevoel, creativiteit en betrouwbaarheid.
Ik vind het belangrijk mensen aandacht en zorg te geven. Mensen echt te ontmoeten. Respect tonen en krijgen is daar onlosmakelijk mee verbonden.
Deze waarden bepalen de manier waarop ik werk. Bij elke begeleiding en training stem ik voortdurend af op de behoefte en mogelijkheden van de ander, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Er is altijd ruimte om te zeggen wat je denkt en voelt.
Ik kan zichtbaar genieten als mensen zichzelf ontdekken. Het eigen potentieel gaan aanboren. Oprechte interesse en het stellen van de juiste vragen lijkt mensen in beweging te zetten. Kandidaten waarderen vooral mijn ‘oordeelloosheid’. Men durft de zoektocht aan te gaan.

Testimonials

Marieke maakt op een bijzondere manier verbinding, waardoor de coachee de ruimte krijgt om stil te staan bij het rouwproces en hier stappen in te maken.

Floor Reeze

Senior loopbaancoach

Met het traject Kiezen voor Kansen kon ik een pas op de plaats maken. Elke week even stilstaan bij mezelf en wat ik wil. De pijn verwerken en opnieuw vertrouwen opbouwen in mezelf en anderen. Marieke levert met haar begeleiding maatwerk. Zij kijkt steeds wat ik nodig heb en past haar programma daar op aan.
Ik heb weer vertrouwen in mijn toekomst en pak deze nieuwe kans. Waarschijnlijk begin ik een eigen bedrijf.

Murat

Zwolle

Ik ga graag met je in gesprek!

31630337725 Marieke is te bereiken via nummer 06-30 33 77 25 | Marieke is te bereiken via email class= Marieke@KiezenvoorKansen.nu
Marieke van de Weg, Copyright 2018 | Ontwerp en onderhoud door Sociale Media Coach.nu